نمایش هم زمان قیمت سهام توسعه معادن روی (کروی) در بورس تهران و قیمت روی در بورس فلزات لندن

نمایش هم زمان قیمت سهام توسعه معادن روی (کروی) در بورس تهران و قیمت روی در بورس فلزات لندن.  قیمت روی در معاملات شب گذشته بورس فلزات لندن افزایش یافته و از کمینه چهار ماهه فاصله گرفته است. قیمت روی تا نیم روز تهران نیز بالاتر از قیمت های شب گذشته لندن معامله شده است. افزایش قیمت روی یکی از دلایل رشد امروز سهام توسعه معادن روی محسوب می شود.

برگرفته از خلاصه بازار (چهارشنبه ۲۳ اسفند ۹۱).